ბლოგი
ავტორიზაცია
უძრავი ქონება
ტრანსპორტი
ტექნიკა
მომსახურება
ბიზნესი
ბავშვთა პროდუქტები
მოდა & სტილი
ჯანმრთელობა და სილამაზე
ჰობი და გართობა
სპორტი და დასვენება
სახლი და აგარაკი
ცხოველები
სამშ. მასალები და ინსტრუმენტები
ხელნაკეთი

კონფინდეციალურობის პოლიტიკა

მისი პირადი მონაცემების მიწოდებით, მომხმარებელი თანხმდება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, შენახვასა და გამოყენებაზე 2006 წლის 27 ივლისის # 152-FZ "პერსონალური მონაცემების შესახებ" ფედერალური კანონის საფუძველზე, შემდეგი მიზნებისათვის:

მომხმარებელთა დახმარების განხორციელება
მომხმარებლის მიერ მარკეტინგული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიღება
აუდიტის ჩატარება და სხვა შიდა კვლევა გაწეული მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
პერსონალური მონაცემები ნიშნავს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლებელს გახდის მომხმარებლის / მყიდველის ვინაობის დადგენას, როგორიცაა:

Სრული სახელი
Დაბადების თარიღი
საკონტაქტო ნომერი
Ელექტრონული მისამართი
Საფოსტო მისამართი
მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები ინახება ექსკლუზიურად ელექტრონულ მედიაში და დამუშავებულია ავტომატური სისტემების გამოყენებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების ხელით დამუშავება აუცილებელია სამართლებრივი მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.

კომპანია იღებს ვალდებულებას არ გადასცეს მიღებული პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანოების მოთხოვნით მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლით და წესით
სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებიც მუშაობენ კომპანიასთან პროდუქციისა და მომსახურების უზრუნველსაყოფად, ან ისეთებიც, რომლებიც ეხმარებიან კომპანიას გაყიდოს პროდუქტები და მომსახურება მომხმარებელზე. ჩვენ ვაძლევთ მესამე პირებს მინიმალური რაოდენობის პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც საჭიროა მხოლოდ საჭირო მომსახურების უზრუნველსაყოფად ან საჭირო ტრანზაქციის ჩასატარებლად.
კომპანია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს ეს წესები, იმ პირობით, რომ ცვლილებები არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. ამ წესების პირობებში ცვლილებები ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების შემდეგ.

საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, შენ ეთანხმები Cookie ჩანაწერების გამოყენებას, იხილეთ Cookie პოლიტიკა

ვეთანხმები
აუქციონი დამთავრდა
წუთი
წამი
Выбрано
დამატება
აუქციონი დამთავრდა
აკეცვა
სრულად
დარწმუნებული ხართ, რომ გსურთ განცხადების წაშლა?